Lint errors: Stripped tags

Jump to navigation Jump to search

Note: The counts for categories are not accurate counts, but are based on estimates.

Առաջին էջՆախորդ էջՀաջորդ էջՎերջին էջ
Էջի վերնագիր Stripped tag Through a template?
Կաղապար:User fr-0 (խմբագրել | history) B
Ջասթին Թիմբերլեյք (խմբագրել | history) DIV Կաղապար:Վիքիպեդիա
Վլադիմիր Լենին (խմբագրել | history) DIV Կաղապար:Վիքիպեդիա
Իսահակ Նյուտոն (խմբագրել | history) DIV Կաղապար:Վիքիպեդիա
Նիկոլայ Կոպեռնիկոս (խմբագրել | history) DIV Կաղապար:Վիքիպեդիա
Վլադիմիր Պուտին (խմբագրել | history) DIV Կաղապար:Վիքիպեդիա
Սեր (խմբագրել | history) DIV Կաղապար:Վիքիպեդիա
Բագրատ Ալեքյան (խմբագրել | history) DIV Կաղապար:Վիքիպեդիա
Ժիրայր Աղավելյան (խմբագրել | history) DIV Կաղապար:Վիքիպեդիա
Եղիշե Պետրոսյան (կիթառահար, երգիչ) (խմբագրել | history) DIV Կաղապար:Վիքիպեդիա
Նախանձ (խմբագրել | history) DIV Կաղապար:Վիքիպեդիա
Կաղապար:Փակված-վերջ (խմբագրել | history) DIV
Մայր Թերեզա (խմբագրել | history) DIV Կաղապար:Վիքիպեդիա
Պատկեր:Ֆինանսիստը, շապիկ.jpg (խմբագրել | history) SPAN Կաղապար:Ոչ ազատ պատկեր
Կաղապար:Doc/end (խմբագրել | history) DIV
Կաղապար:Քննարկման վերջ (խմբագրել | history) DIV
Կաղապար:Անաղբյուր (խմբագրել | history) DIV Կաղապար:Ambox
Կաղապար:Tlinks/doc (խմբագրել | history) CODE
Կաղապար:Ազատ պատկեր (խմբագրել | history) SPAN
Մասնակից:Dinybot (խմբագրել | history) DIV
Մասնակից:Dinybot (խմբագրել | history) TD
Մասնակից:Dinybot (խմբագրել | history) TABLE
Մասնակից:Kiran Gopi (խմբագրել | history) SPAN
Մասնակից:EVula (խմբագրել | history) SPAN
Մասնակից:Zazamental (խմբագրել | history) SPAN
Մասնակից:NahidSultan (խմբագրել | history) FONT
Մասնակից:NahidSultan (խմբագրել | history) CENTER
Մասնակից:Chaojoker/test (խմբագրել | history) DIV Կաղապար:Վիքիփեդիա
Մասնակից:Nikkis (խմբագրել | history) SPAN
Մասնակից:Nikkis (խմբագրել | history) SPAN
Մասնակից:Nikkis (խմբագրել | history) SPAN
Մասնակից:Nikkis (խմբագրել | history) SPAN
Մասնակից:Nikkis (խմբագրել | history) SPAN
Մասնակից:Nikkis (խմբագրել | history) SPAN
Մասնակից:Nikkis (խմբագրել | history) SPAN
Մասնակից:Nikkis (խմբագրել | history) SPAN
Մասնակից:Nikkis (խմբագրել | history) SPAN
Մասնակից:Nikkis (խմբագրել | history) SPAN
Մասնակից:Nikkis (խմբագրել | history) SPAN
Մասնակից:Nikkis (խմբագրել | history) SPAN
Մասնակից:Nikkis (խմբագրել | history) SPAN
Մասնակից:Nikkis (խմբագրել | history) SPAN
Մասնակից:Nikkis (խմբագրել | history) SPAN
Մասնակից:Nikkis (խմբագրել | history) SPAN
Մասնակից:Nikkis (խմբագրել | history) SPAN
Մասնակից:Nikkis (խմբագրել | history) SPAN
Մասնակից:Nikkis (խմբագրել | history) SPAN
Մասնակից:Nikkis (խմբագրել | history) SPAN
Մասնակցի քննարկում:Lucia Bot (խմբագրել | history) FONT
Մասնակից:Beria (խմբագրել | history) DIV
Առաջին էջՆախորդ էջՀաջորդ էջՎերջին էջ