Lint errors: Misnested tag with different rendering in HTML5 and HTML4

Jump to navigation Jump to search

Note: The counts for categories are not accurate counts, but are based on estimates.

Էջի վերնագիր Misnesting (now broken) Through a template?
Վարդ (խմբագրել | history) span Կաղապար:Lang-la
Տարեկանի արտում՝ անդունդի եզրին (խմբագրել | history) span Կաղապար:Lang-en
Մայք Դանիելյան (խմբագրել | history) span Կաղապար:Lang-en
Ուիլյամ Ֆոլկներ (խմբագրել | history) span Կաղապար:Lang-en
Ջոն Դևիսոն Ռոքֆելլեր (խմբագրել | history) span Կաղապար:Lang-en
Սիրտ (խմբագրել | history) span Կաղապար:Lang-lat
Մասնակից:Mardetanha (խմբագրել | history) span
Մասնակից:Zazamental (խմբագրել | history) span
Մասնակցի քննարկում:Vadgt (խմբագրել | history) span
MediaWiki:Edittools (view source | history) span
MediaWiki:Edittools (view source | history) span
MediaWiki:Edittools (view source | history) span
Ռոբերտ Կիյոսակի (խմբագրել | history) span Կաղապար:Lang-en
Ջորջ Քլունի (խմբագրել | history) span Կաղապար:Lang-en
Ջեք Գևորգյան (խմբագրել | history) span Կաղապար:Lang-en
Թոմաս Փարքեր (խմբագրել | history) span