Jump to content

Վիքիքաղվածք:Օրվա քաղվածք/Ապրիլ 28, 2009

Վիքիքաղվածք-ից
  Գարունը այնքա՛ն ծաղիկ է վառել,
Գարունը այնպե՛ս պայծառ է կրկին.
— Ուզում եմ մեկին քնքշորեն սիրել,
Ուզում եմ անուշ փայփայել մեկին:
~ Վահան Տերյան