Jump to content

Շվեյցարական առածներ

Վիքիքաղվածք-ից
Շվեյցարացիներ
 • "Jedum Lappi schis Chappi" (Jedem Narren seine Kappe)
  • Թարգմանություն՝ Ամեն գժին իր գլխարկը։
  • Միտք՝ Ամեն մեկն իր ավելորդ երազանքին հասնում է։
 • "Kein Rauch ohne Feuer"
  • Թարգմանություն՝ Ոչ մի ծուխ առանց կրակի։
  • Միտք՝ Երբ ծուխ կա՝ կրակ էլ պիտի լինի։
 • "Wer den Rappen nicht ehrt ist des Frankens nicht wert
  • Թարգմանություն՝ Ով չի հաշվի առնում րափենը (Շվեյցարական դրամ, հավասար է 1/100 ֆրանկենի), չարժի ֆրանկենի։
 • "Le diable se cache dans les détails"
  • Թարգմանություն՝ Սատանան իրեն մանրամասերի մեջ է թաքցնում։
 • "Y a pas le feu au lac"
  • Թարգմանություն՝ Լիճը հրդեհված չէ։
  • Միտք՝ Հանգստացի՛ր, պետք չէ շտապել։

Տես նաև[խմբագրել]