Jump to content

Կարելի՞ է արդյոք

Վիքիքաղվածք-ից

Կարելի՞ է արդյոք, թույլատվություն ինչ-որ բան անել։

Քաղվածքներ[խմբագրել]

  • Ամեն ինչ կարելի է անել, բայց ամեն ինչ չի կարելի ասել։
Գրասերի
  • Կան մեռածներ, որոնց պետք է սպանել։
Լուի Դենուայն
  • Անհնար է սարը տեսել, երբ երբ կանգնած ես նրա կողմից։
  • Մի կաթիլ ջուրն ունի ջրի բոլոր հատկությունները, բայց մի կաթիլ ջրում փոթորիկ չի լինի։
Էմերսոն
  • Չի կարելի պարտք վերցնել, եթե չգիտես՝ կարո՞ղ ես արդյոք ետ տալ։
Գոթհոլդ Լեսսինգ
  • Չի կարելի հիանալ մարդով՝ չհավատալով նրան։
Ժան Կոկտո

Աղբյուրներ[խմբագրել]

  • Ասույթներ, հավաքեց ու կազմեց Սուրեն Գրիգորյանը, Երևան, 2006, էջ 230։