Բուլղարական առածներ

Վիքիքաղվածք-ից
Բուլղարացի աղջիկներ
Բուլղարական տարազներ՝ 1906 թվականին


A - B - Г - Д - Е- Ж - З - Й - К - Л - M - H - O - П - P - C - T - У - Ф - X - Ц - Ч - Ш - Щ - Ъ - Ю - Я

А[խմբագրել]

Б[խմբագրել]

 • Бързата работа - срам за майстора.
  • Թարգմանություն՝ Շտապ գործ - Ամոթ արհեստավորին:
  • Միտք՝ Շտապ գործը վնաս է տալիս:
 • Бързата кучка, слепи ги ражда
  • Թարգմանություն՝ Շտապող շունը կույր ձագեր է ծնում:

В[խմբագրել]

 • Всяка жаба да си знае гьола.
  • Թարգմանություն՝ Ամեն գորտ պիտի իր լճակի ճանաչի:
  • Միտք՝ Ամեն մարդ պիտի իր տեղը/ծագումն իմանա:
 • И вълкът сит и агнето цяло.
  • Թարգմանություն՝ Վեճում՝ երկու կողմը չեն կարող գոհ մնալ:

Г[խմբագրել]

 • Гладна мечка хоро не играе.
  • Թարգմանություն՝ Սոված արջը չի պարում:
 • Глупостта не ходи по гората.
  • Թարգմանություն՝ Անտառում հիմարություն չես գտնի:
 • Голям залък лапни, голяма дума не казвай.
  • Թարգմանություն՝ Մեծ կծիր, մեծ բառ մի օգտագործիր:
 • Гарван гарвану очи не кълве.
  • Թարգմանություն՝ Ագռավը ագռավի աչքը չի հանի:
  • Հայերեն տարբերակ՝ Շունը շան միս չի ուտի:
 • Гузен негонен бяга
  • Թարգմանություն՝ Մեղավորը առանց հետևվելու է վազում:
 • Гъз глава затрива
  • Թարգմանություն՝ Հետևի ուզածները գոհացնելու ցանկությունը կարող է գլուխը միչից տանի:

Д[խմբագրել]

 • Да бe мирно седяло,не би чудо видяло.
  • Թարգմանություն՝ Եթե սուս մնայիր, հրաշք չէիր տեսնի:
  • Միտք՝ Եթե զգուշ լինեիր դժվարության մեջ չէիր ընկնի:

Е[խմբագրել]

 • Една лястовичка пролет не прави.
  • Թարգմանություն՝ Մեկ ծիծեռնակը գարուն չի անում:

Ж[խմբագրել]

З[խմբագրել]

 • За вълка говорим, а той в кошарата.
  • Թարգմանություն՝ Սատանայի մասին ենք խոսում և երևում է որ ոչխարների գոմում է:
 • За някой сватба, за други брадва.
  • Թարգմանություն՝ Որոշների համար հարսանիք, որոշների համար կացին:

Й[խմբագրել]

К[խմբագրել]

 • Кажи ми какви са приятелите ти, за да ти кажа какъв си ти.
  • Թարգմանություն՝ Ինձ ասա ընկերնեդ ով են, և ես քեզ կասեմ թէ դու ով ես:
 • Кажи на вола си - никой няма да разбере, кажи на жена си - цяло село ще разбере.
  • Թարգմանություն՝ Եզանդ ասա և ոչ ոք չի իմանա, կնոջդ ասա և բոլոր գյուղը կիմանա:
 • Каквото посадиш, такова ще ожънеш.
  • Թարգմանություն՝ Այնպես որ ցանում ես՝ կհնձես:
  • Հայերեն տարբերակ՝ Ինչ որ ցանես՝ այն կհնձես:
 • Капка по капка - вир става.
  • Թարգմանություն՝ Կաթիլ առ կաթիլ - մի լիճ է գոյանում:
  • Միտք՝ Ամեն փոքր քայլն էլ կարևոր է և հաշվի է առնվում:
 • Когато цъфнат налъмите
  • Թարգմանություն՝ Երբ սաբոտները սկսեն ծաղկեն:
  • Միտք՝ Երբեք չի պատահի:
 • Който копае гроб другиму, сам пада в него.
  • Թարգմանություն՝ Նա որ ուրիշի գոռն է փորում՝ ինքը մեջը կընկնի:
 • Който не работи, не трябва да яде.
  • Թարգմանություն՝ Նա որ չի աշխատում, չպիտի ուտի:
  • Հայերեն տարբերակ՝ Ով աշխատի, նա ուտի:
 • Който пее, зло не мисли.
  • Թարգմանություն՝ Նա որ երգում է, չար չի մտածում:
 • Който нож вади, от нож умира.
  • Թարգմանություն՝ Նա ով դանակ է հանում, դանակով կմեռնի:
 • Който се смее последен, се смее най-добре.
  • Թարգմանություն՝ Նա որ վերջն է ծիծաղում, ամենալավն է ծիծաղում:
 • Крушата не пада по-далеч от дървото.
  • Թարգմանություն՝ Տանձը ծառից հեռու չի ընկնում:
  • Հայերեն տարբերակ՝ Խնձորը ծառից հեռու չի ընկնում:
 • Кръвта вода не става.
  • Թարգմանություն՝ Արյունը ջուրից ավելի թանձր է:
  • Միտք՝ Ընտանեկան կապերը միշտ պահպանվում են:
 • Казали на лисицата, а тя си казала на опашката.
  • Թարգմանություն՝ Աղվեսին ասին, աղվեսը պոթին ասեց:
  • Միտք՝ Մեկին գործ են տալիս, բայց երբեք չի անում:
 • Като се обърне каруцата, пътища много.
  • Թարգմանություն՝ Երբ սայլը շրջվում է, շատ ճանապարհներ կան:
  • Միտք՝ Պատահածը չես կարող փոխել:

Л[խմբագրել]

М[խմբագրել]

Н[խմբագրել]

 • На вълка вратът му е дебел, защото си върши работата сам.
  • Թարգմանություն՝ Գայլը հաստ վիզ ունի որովհետև իր գործն ինքն է անում:
  • Միտք՝ Եթե ուզում ես մի գործ լավ լինի, ինքդ արա:
 • На лъжата краката са къси.
  • Թարգմանություն՝ Մի ստի ոտքերը կարճ են:
  • Հայերեն տարբերակ՝ Ստի ոտքերը կարճ են:
 • Не оставяй днешната работа за утре
  • Թարգմանություն՝ Այսօրվա գործը վաղվան մի թող:
 • Насила хубост не става.
  • Թարգմանություն՝ Գեղեցկությունը ուժով չի ստեղծվում:
  • Միտք՝ Զոռով գործը առաջ չի գնում:
 • На чужд гроб не плачи.
  • Թարգմանություն՝ Ուրիշի գերեզմանին մի լացիր:
  • Միտք՝ Ուրիշների խնդիրներով մի մտահոգվիր:
 • Няма дим без огън.
  • Թարգմանություն՝ Առանց կրակի ծուխ չկա:
  • Միտք՝ Ամեն պատահածի համար պատճառ կա:
 • Не е луд този, който яде зелника, луд е този, който му го дава.
  • Թարգմանություն՝ Նա որ խմորեղենը ուտում է գիժ չէ, նա որ դրան տվեց իրեն գիժ է:
 • На чужд гръб и 100 тояги са малко
  • Թարգմանություն՝ 100 մտրակը դեռ հերիք չէ, եթե ուրիշի մեջքին է արվում:

О[խմբագրել]

 • Очи, които не се виждат, се забравят.
  • Թարգմանություն՝ Աչքից հեռու, մտքից դուրս:
 • Отиде коня у реката.
  • Թարգմանություն՝ Ձին գնաց գետի մեջ:
  • Միտք՝ Խնդիրը ձեռքից դուրս ելավ:

П[խմբագրել]

 • Помогни си сам да ти помогне и Господ.
  • Թարգմանություն՝ Օգնիր քեզ որ Աստծուն օգնես քեզ օգնի:
 • Присмял се хърбел на щърбел.
  • Թարգմանություն՝ Կաթսան թեյամանին անվանում է՝ սև:
 • Приятел в нужда се познава.
  • Թարգմանություն՝ Կարիքի ժամանակ ընկերը իսկական ընկեր է:
 • По дрехите посрещат, по ума изпращат.
  • Թարգմանություն՝ Առաջին տպավորությունը հագուստիցդ է, վերջինը՝ մտքիցդ:
 • Пази Боже сляпо да прогледа.
  • Թարգմանություն՝ Աստված մեզ օգնի երբ կույրը տեսողություն է գտնում:
  • Միտք՝ Զգուշ եղիր նրանից որ սխալմամբ բարձր տեղ է հայտնվում:

Р[խմբագրել]

 • Роди ме мамо с късмет пак ме хвърли на смет.
  • Թարգմանություն՝ Մայրիկ, ինձ բախտավոր ծնիր, հետո շպրտիր աղբի կույտի մեջ:

С[խմբագրել]

 • Сговорна дружина, планина повдига.
  • Թարգմանություն՝ Միությունը ուժ է բերում:
  • Հայերեն տարբերակ՝ Միությունը ուժ է:
 • С един куршум - два заека.
  • Թարգմանություն՝ Մեկ փամփուշտով՝ երկու թռչուն:
 • Стадо без мърша не бива.
  • Թարգմանություն՝ Առանց մեռելոտի հոտ չկա:

Т[խմբագրել]

 • Те ти, булка, Спасов ден.
  • Թարգմանություն՝ Համեցեք, տիկին - Հարության օրը:
  • Միտք՝ Շատ վատ և անսպասելի բան պատահեց:
 • Три пъти мери, веднъж режи.
  • Թարգմանություն՝ Երեկ անգամ չափիր, մեկ անգամ կտրիր:
  • Հայերեն տաբերակ՝ Յոթ անգամ չափիր, մեկ անգամ կտրիր:
 • Трай коньо за зелена трева.
  • Թարգմանություն՝ Սպասի՛ր, ձի, կանաչ խոտի համար:
  • Միտք՝ Այն բանին, որ սպասում ես, չի կատարվի:

У[խմբագրել]

 • У старо село нов закон не бива.
  • Թարգմանություն՝ Նոր օրենքը հին գյուղում չի գործի:
  • Միտք՝ Այսինքը նոր կանոնները կարելի է չգործեն երբ շատ սովորույթներ կան:
 • Ум царува, ум робува, ум патки пасе.
  • Թարգմանություն՝ Միտքը իշխում է, միտքը հնազանդվում է, միտքը բադերին կերակրում է:

Ф[խմբագրել]

Х[խմբագրել]

 • Хубавите ябълки прасетата ги ядат.
  • Թարգմանություն՝ Սիրուն խնձորները միշտ գարշելի խոզերն են ուտում:
 • Храни куче, да те лае.
  • Թարգմանություն՝ Շան կերակրիր, որ քեզ վրա հաջի:
 • Харизан кон съ не гледа в устъта.
  • Թարգմանություն՝ Նվիրված ձիու բերանի մեջ մի նայիր:
  • Հայերեն տաբերակ՝ Նվիրված ձիու ատամները չեն հաշվում:

Ц[խմբագրել]

Ч[խմբագրել]

 • Чуждата кокошка е патка.
  • Թարգմանություն՝ Խոտն ավելի կանաչ է մյուս կողմում:
  • Հայերեն տարբերակ՝ Հարևանի հարսի հետևը կարմիր է:
 • Човек предполага, Господ разполага.
  • Թարգմանություն՝ Մարդն առաջարկում է, Աստված կարողություն է տալիս:
  • Միտք՝ Քեզ շարժիր նախքան օգնության սպասես:

Ш[խմբագրել]

Щ[խմբագրել]

Ъ[խմբագրել]

Ю[խմբագրել]

Я[խմբագրել]

 • Я камилата, я камиларя.
  • Թարգմանություն՝ Կամ ուխտը, կամ ուխտապանը:

Տես նաև[խմբագրել]