Jump to content

Վիճակագրություն

Էջերի վիճակագրություն
Հոդվածներ2202
Էջեր
(Վիքիի բոլոր էջերը՝ ներառյալ քննարկման էջերը, վերահղումները և այլն)
9028
Բեռնված նիշքեր99
Խմբագրումների վիճակագրություն
Խմբագրումները Վիքիքաղվածք կայքի տեղադրումից ի վեր177 888
Էջի խմբագրումների միջին թիվը19,70
Մասնակիցների վիճակագրություն
Գրանցված մասնակիցներ (անդամների ցանկ)5846
Ակտիվ մասնակիցներ (անդամների ցանկ)
(Վերջին 30 օրում որևէ գործողություն կատարած մասնակիցներ)
8
Բոտեր (անդամների ցանկ)5
Ադմիններ (անդամների ցանկ)1
Ինտերֆեյսի ադմինիստրատորներ (անդամների ցանկ)0
Բյուրոկրատներ (անդամների ցանկ)0
Հսկիչներ (անդամների ցանկ)0
Stewards (անդամների ցանկ)0
Account creators (անդամների ցանկ)0
Importers (անդամների ցանկ)0
Transwiki importers (անդամների ցանկ)0
IP block exemptions (անդամների ցանկ)1
Check users (անդամների ցանկ)0
Users blocked from the IP Information tool (անդամների ցանկ)0
Confirmed users (անդամների ցանկ)0
Այլ վիճակագրություն
Words in all content pages597 845