Jump to content

Արևմտահայերեն շուտասելուկներ

Վիքիքաղվածք-ից

Ա ա Բ բ Գ գ Դ դ Ե ե Զ զ Է է Ը ը Թ թ Ժ ժ Ի ի Լ լ Խ խ Ծ ծ Կ կ Հ հ Ձ ձ Ղ ղ Ճ ճ Մ մ Յ յ Ն ն Շ շ Ո ոՉ չ Պ պ Ջ ջ Ռ ռ Ս ս Վ վ Տ տ Ր ր Ց ց Ւ ւ Փ փ Ք ք Օ օ Ֆ ֆ

  • Դոյլերուն կոթերը թոյլ են. թոյլ տո՛ւր դոյլերը փոխեն։
  • Երէկ, երեք երգ գրեցի. եկո՛ւր երթանք Երնէկին՝ երկուքս մէկտեղ երգենք։
  • Խաշէ՛ նուշը Սիրանուշ
    Ուշ կ'եփի նուշի անուշ։
  • Հացագործը՝ հացերը փուռէն հանեց, տաք-տաք հացերէն ձեռքերը այրեց։

Տես նաև

[խմբագրել]